Privacyverklaring


Welkom bij de nieuwe jij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Welkom bij de nieuwe jij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

  • Verlenen en factureren van onze (print)diensten
  • Afhandeling van uw bestelling en het geven van informatie over het verdere verloop daarvan;
  • Informeren over producten en diensten van onszelf en van anderen.

Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u contact opnemen via welkombijdenieuwejij@gmail.com. Verstrekking van gegevens aan derden zijn op basis van wettelijke verplichtingen.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens gebruiken wij om onze software en website te verbeteren en om het gebruikersgemak van onze klanten te verbeteren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies via de browser weigeren. Dit kan beperkende gevolgen hebben voor de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Welkom bij de nieuwe jij, kan het voorkomen dat een of meerdere onderdelen of bedrijfsmiddelen van de onderneming worden overgedragen aan derden. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. U kunt de eigen gegevens en jouw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens wij over jou hebben vastgelegd of als u deze gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of ons privacybeleid, kunt u een bericht sturen aan onze welkombijdenieuwejij@gmail.com Als Welkom bij de nieuwe jij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.