Algemene voorwaarden

Disclaimer:

Alle teksten, recepten en foto’s op deze website zijn eigendom van welkombijdenieuwejij.com, tenzij anders aangegeven. Op de website berust copyright©️en niets mag zonder toestemming gekopieerd of gebruikt worden.

Het is alleen toegestaan om foto’s of informatie van welkombijdenieuwejij.com voor commerciële doeleinden te gebruiken als hier vooraf toestemming voor is gevraagd. Uiteraard dient er dan ook een link naar onze website geplaatst te worden (bronvermelding). Gelieve hiervoor een mail te versturen naar: welkombijdenieuwejij@gmail.com of gebruik het contact formulier.

Schending van dit copyright is wettelijk niet toegestaan en er zullen juridische stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurd.

Hoewel deze website zo zorgvuldig mogelijk wordt samengesteld en onderhouden, kan het zijn dat de informatie typefouten of onjuistheden bevat. Aan de inhoud van welkombijdenieuwejij.com kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Welkombijdenieuwejij.com is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaan is door het gebruik van deze website.

Deze boeken hebben wij geschreven als inspiratiebron, niet als medische handleiding. De recepten uit de boeken ‘welkom bij de nieuwe jij’ en ‘receptenboek de nieuwe jij’ zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een arts. De auteur is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van deze boeken ontstaan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit ‘welkom bij de nieuwe jij’ of ‘receptenboek de nieuwe jij’ mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur

Welkom bij de nieuwe jij

Rock and Rollstraat 23

1326PZ Almere

KVK - nummer: 89221613

BTW - nummer: 004706312B61

IBAN - nummer: NL94KNAB0607505818